Bác sĩ tư vấn (24/7) 0938 488 099

Thời gian làm việc 08:00 sáng - 18:30 tối

Phạm Hồ Điệp

Với hơn 10 năm kinh nghiệm ngành thẩm mỹ. Bác sĩ là khách mời thường niên về phẫu thuật thẩm mỹ tại Singapore. Hiện tại Bs. Phạm Hồ Điệp là cố vấn trực tiếp tất cả các dịch vụ thẩm mỹ của TMV Á Đông.

  • Tốt nghiệp chính quy Đại Học Y Dược TP.HCM
  • Chứng nhận đào tạo thẩm mỹ mắt tại Hoa Kỳ
  • Nhận chứng chỉ đào tạo nghiên cứu implant tại California, Hoa Kỳ
  • Bác sĩ Phạm Hồ Điệp với hơn 10 năm kinh nghiệm ngành thẩm mỹ. Là cố vấn trực tiếp tất cả các dịch vụ thẩm mỹ của TMV Á Đông. Chuyên gia cấp cứu và hồi sức thẩm mỹ
  • Khách mời thường niên về phẫu thuật thẩm mỹ tại Singapore.
X