Bác sĩ tư vấn (24/7) 0938 488 099

Thời gian làm việc 08:00 sáng - 18:30 tối

TRIỆT LÔNG NANO LIGHT NÁCH

Ánh sáng của NANO LIGHT với bước sóng từ 1200 đến 1500nm đi sâu và len lỏi vào các nang lông. Nó làm cho các nang lông teo lại từ đó các nang lông không được nuôi dưỡng đầy đủ, dẫn đến hệ thống lông bị suy yếu và cuối cùng chúng rụng dần rồi biến mất sau khi kết thúc liệu trình.

dịch vụ liên quan

X